Nawigacja

 • UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

  Lucyna Wal
  W dniu 22 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borowej miała miejsce doniosła uroczystość. Rozpoczęła się od wprowadzenia szkolnego sztandaru i odśpiewania hymnu narodowego przez nauczycieli, społeczność uczniowską, rodziców i zaproszonych gości. Następnie pani Dyrektor Kazimiera Smoleń serdecznie przywitała wszystkich zgromadzonych  w sali, a szczególnie dostojnych gości - Wójta Gminy Borowa - pana Władysława Błażejowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Borowa - pana Mariana Tarana, Wicedyrektor - panią Teresę Czerwiec, przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Borowej - pana Mariusza Dąbrowskiego i panią Barbarę Trzpis, Przewodniczącą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Borowej – panią Monikę Jagusiak, Księdza Prałata - Stanisława Polka. 
  W kolejnej części akademii pani Dyrektor dokonała podsumowania mijającego roku szkolnego, który wypełniony był wytężoną pracą nauczycieli i zdobywaniem wiedzy przez uczniów w miłej oraz życzliwej atmosferze panującej w szkole. Pani Kazimiera Smoleń wręczyła statuetkę „Prymusa  Szkoły" najlepszej uczennicy Mai Serafin, która osiągnęła znaczące wyniki w nauce i wyróżniała się zaangażowaniem w wielu dziedzinach życia szkolnego. Z kolei na środku sali gimnastycznej pojawiali się uczniowie z poszczególnych klas starszych, aby odebrać świadectwa z czerwonym paskiem, nagrody książkowe i dyplomy za swoje osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie. Towarzyszyli im rodzice, którzy wspierali ich swoją cierpliwością, oddaniem i troską o rozwój intelektualny. To oni także otrzymali podziękowania i dyplomy od pani Dyrektor oraz wychowawców. Następnie doceniono uczniów za liczne sukcesy sportowe, wręczając im dyplomy i stypendia.
  Również opiekunki Samorządu Uczniowskiego – pani Marta Jędrzejowska i pani Elżbieta Wieczerzak podkreśliły zasługi uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach tej organizacji i włączali się w życie szkoły. Potem przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Borowej - pan Mariusz Dąbrowski i pani Barbara Trzpis z dumą poinformowali, że nasza szkoła zdobyła 1.  miejsce w województwie podkarpackim w konkursie ''Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym" w ramach V edycji Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych. Serdecznie pogratulowali też opiekunkom SKO w Borowej – pani Iwonie Maziarz i pani Renacie Leśniak za rozwijanie u dzieci zainteresowań ekonomicznych. 
  Po tych niezwykle wzruszających chwilach pani Dyrektor oświadczyła, że nauczycielka Joanna Gil w następnym roku szkolnym przechodzi do pracy w innej placówce oświatowej. Nauczyciele, rodzice i uczniowie podziękowali Jej za wspólne lata pracy, wieloletnie zaangażowanie w pracę zawodową, ogromną troskę o szkołę i jej dobre imię oraz za trud włożony w wychowanie wielu pokoleń młodzieży.
  Następnie wystąpili dostojni goście tj. pan Wójt, przewodniczący Rady Gminy i przewodnicząca Rady Rodziców, którzy wyrazili swoje uznanie dla wszystkich sukcesów uczniów, podkreślili ogromną rolę nauczycieli w rozbudzaniu ich zainteresowań, pogłębianiu wiedzy, budowaniu właściwych relacji z rówieśnikami oraz kształtowaniu właściwych postaw społecznych.
   
  Na samym końcu głos zabrała pani Dyrektor, która podziękowała nauczycielom i rodzicom za życzliwość, poświęcenie, wysiłek włożony w edukację i wychowanie młodego pokolenia. Natomiast uczniom życzyła słonecznych i bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku oraz powrotu do szkoły z bagażem bogatych przeżyć.

 • PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

  PRZEDSTAWIENIA TEATRALNE W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

  Kinga Maziarz, Anna Struzik
  Mija kilka lat, od kiedy przedszkolaki biorą udział w przedstawieniach teatralnych w wykonaniu aktorów z teatru „Skrzat” z Krakowa. Aktorzy wcielali się w różne postacie, a każda z nich miała wielobarwny strój oraz wykazywała odmienne cechy charakteru. Niejednokrotnie w humorystyczny sposób przybliżali dzieciom zasady właściwego zachowania się w różnych sytuacjach, uczyli wierzyć we własne siły, uświadamiali dzieciom, że dobro zawsze zwycięża. Przedszkolaki poznały również znaczenie przyjaźni, wiedzą co to odwaga, odpowiedzialność  czy umiejętność odnalezienia się w trudnej sytuacji. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spektaklach, które zachwycały dialogami, rekwizytami i ciekawą fabułą. Wspólnie z aktorami śpiewały fragmenty piosenek, poznawały przysłowia. Z niecierpliwością czekamy wszyscy na kolejne przedstawienia.

 • FESTYN RODZINNY W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

  FESTYN RODZINNY W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

  Agnieszka Stachowicz, Ewa Cybulska
  W dniu 19.06.2018r. w oddziałach przedszkolnych odbył się Festyn Rodzinny. Wspólne świętowanie rozpoczęło się występami artystycznymi poszczególnych grup. 3 – latki zaprezentowały rodzicom taneczne  zabawy przy muzyce w strojach żabek , 4 – latki tańce, wiersze  i piosenki, a 5 – latki wyrecytowały życzenia dla rodziców oraz zaśpiewały piosenki. Wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi brawami, a Pani Dyrektor złożyła życzenia dzieciom i rodzicom z okazji ich święta. Po części artystycznej przedszkolaki wręczyły rodzicom upominki. Festyn uatrakcyjniły bańki mydlane, malowanie twarzy, przejazd wozem strażackim, wspólne tańce i pląsy oraz grillowanie. Na pamiątkę tego dnia zostało stworzone „Drzewo Przedszkolnej Rodziny”, na którym każdy uczestnik festynu mógł zostawić odcisk swojego palca z podpisem. Był to miły, rodzinny dzień, pełen radości, wzruszeń i wzajemnej życzliwości.

   

   

 • DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO

  DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO

  Janusz Krawczyk
  W dniu 20.06.2018 odbył się w naszej szkole festyn sportowo-rekreacyjny, w którym wzięli udział wszyscy uczniowie i nauczyciele. Wychowawcy wraz z uczniami przygotowali wiele atrakcji sportowych, w których każdy z uczestników mógł się sprawdzić pod kątem własnej sprawności. Rozegrano wyścigi na wesoło we wszystkich grupach wiekowych. Było także wiele stanowisk, przy których można było popisać się swoją siłą, zręcznością i innymi talentami. Starsza młodzież rozegrała turnieje piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców oraz piłki siatkowej dla dziewcząt. Panie z Rady Rodziców przygotowały dla wszystkich smaczną kiełbasę z grilla oraz lody i napoje. Świętu temu sprzyjała dobra pogoda oraz pogodny nastrój uczestników.

 • PIKNIK NA POWITANIE LATA W I A

  PIKNIK NA POWITANIE LATA W I A

  Barbara Magdziak
  21 czerwca uczniowie klasy I a uczestniczyli w pikniku klasowym  Powitanie lata. Były kiełbaski, plażowanie i wodne zabawy.  Wszyscy bawili się świetnie. We wspaniałych humorach wrócili do swoich domów. 

 • ,,ZWIEDZAMY PASIEKĘ”

  ,,ZWIEDZAMY PASIEKĘ”

  Lucyna Skop, Aleksandra Adamczyk
  W dniach  13 i  14 czerwca uczniowie klas II- gich  i klasy VI wybrali się do pobliskiej pasieki. Osobą, która oprowadzała przybyłych po sadzie z ulami był pan  Ryszard Krawczyk. Na początku pszczelarz opowiadał o  życiu pszczół i ich hodowli, mówił o tym bardzo szczegółowo. Wszyscy bacznie słuchali nowych informacji, o których właściwie nie mieli pojęcia. Następnie kilku ochotników ubrało specjalny strój pszczelarza i udało się oglądać w ulach życie owadów. Pszczelarz opowiadał o metodach dokarmiania, o tym jak dbać o pasiekę, co robić by zapobiec pasożytom groźnym pszczołom, tłumaczył jaką rolę odgrywa rój z  królową na czele.  Na koniec spotkania uczniowie zadawali nurtujące ich pytania, a potem wszyscy poczęstowali się  miodem z tej właśnie pasieki.  Po zakończonym spotkaniu wszyscy wyszli ze świadomością trudu jaki trzeba włożyć, by prowadzić taką hodowlę. Ich wiedza  poszerzyła się o nowe doświadczenia  oraz zrozumieli jak ważną rolę w przyrodzie odgrywają pszczoły.

 • GMINNY PRZEGLĄD TEATRÓW PROFILAKTYCZNYCH

  GMINNY PRZEGLĄD TEATRÓW PROFILAKTYCZNYCH

  Anna Podraza, Ewelina Wiącek - Sasor
  13 czerwca 2018 r. odbył się po raz kolejny  Przegląd Teatrów Profilaktycznych organizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borowej. Uczniowie z gminy Borowa zaprezentowali swoje umiejętności teatralne o charakterze profilaktycznym. Przedsięwzięcie miało na celu przede wszystkim promocję zdrowego trybu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych. Uczniowie naszej szkoły z klasy VI, czyli „Wesoła gromadka”, zaprezentowali spektakl pt. „Bajki z innej bajki”. Cały zespół otrzymał nagrodę. Indywidualną nagrodę dla najlepszego aktora zdobył uczeń Jurkowski Józef.  Opiekunami „Wesołej gromadki” były panie -
  Anna Podraza i Ewelina Wiącek - Sasor.
  Gratulujemy wszystkim aktorom!

   

 • SUKCES ZOSI LUBASZEWSKIEJ

  SUKCES ZOSI LUBASZEWSKIEJ

  Marta Załucka
  Zofia Lubaszewska z klasy II b została laureatem Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Zawsze Razem” organizowanego przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Rzeszowie. W naszej szkole w klasach edukacji wczesnoszkolnej był realizowany program pt. „Zawsze Razem”.  Poprzez udział w tym programie uczniowie kształtowali właściwe postawy i zachowania. Pogłębili wiedzę dotyczącą chorób zakaźnych i przewlekłych. Uczyli się podejmowania zdrowych wyborów życiowych, unikania sytuacji ryzykownych dla zdrowia oraz tolerancji. Podsumowaniem programu był udział w konkursie plastycznym „Zawsze Razem”.
  W konkursie wzięło udział 10 uczniów naszej szkoły. Zofia Lubaszewska została laureatem tego konkursu.

 • "PRZEZ OKRĄGŁY ROCZEK " W KLASIE II B

  "PRZEZ OKRĄGŁY ROCZEK " W KLASIE II B

  Alicja Mazur
  Przez okrągły roczek to projekt teatralny realizowany w klasie IIb. To cykl inscenizacji wystawianych w ciągu roku szkolnego dla kolegów z klas starszych i młodszych. Za pomocą tańca,  recytacji i śpiewu uczniowie opowiadali w swoich przedstawieniach  o zmieniającej się przyrodzie. O jej rytmie, o tym jak się zmienia, ile ma barw i odcieni, wreszcie o wpływie na nasze zdrowie. Kochamy wiosnę  pachnącą  cudownie.  Kochamy lato, że jest takie ciepłe i kolorowe. Jesień za to, że pozwala nam się pluskać w kałuży,  a zimę, że jest jak wielka puchowa poduszka.

 • ZAKOŃCZENIE AKCJI "PRZYWRÓĆMY DZIECIOM UŚMIECH"

  ZAKOŃCZENIE AKCJI "PRZYWRÓĆMY DZIECIOM UŚMIECH"

  Marta Załucka
  Zakończyła się akcja „Przywróćmy Dzieciom Uśmiech” organizowana przez fundację Przyjazny Świat Dziecka.

  Przez cały rok szkolny 2017/2018  uczniowie naszej szkoły zbierali makulaturę. Pieniądze ze zbiórki tego surowca wtórnego mają pomóc Rodzinnym Domom Dziecka. Do akcji włączyło się 36 uczniów wraz z rodzicami oraz nauczyciele. Łącznie zebrano 1877,50 kg makulatury.

  Do uczniów, którzy zebrali największą ilość makulatury w szkole należą:

  Klaudia Polak kl. VII a – 365 kg

  Kamil Rzeźnik kl. III a – 203 kg

  Arkadiusz Karkosza kl. V a – 117 kg

  Jakub Rządzki kl. VI – 100 kg

  Uczniowie, którzy najaktywniej włączyli się do akcji otrzymali dyplomy i nagrody.

  Wszystkim, którzy angażowali się w akcję serdecznie dziękuję.

   

 • SPOTKANIE Z MISJONARZAMI

  SPOTKANIE Z MISJONARZAMI

  ks. Stanisław Polek
  W dniu 19 czerwca 2018 r. w naszej szkole miało miejsce szczególne wydarzenie. Przybyli do nas księża pracujący w Republice Środkowej Afryki, ks. Leszek Zieliński - rodak borowski i ks. Stanisław pochodzący z diecezji Bonar.  Przybliżyli nam prace na misjach oraz trudne warunki, w jakich żyją i uczą  się dzieci w tym kraju poprzez  relacje i zdjęcia, które wyświetlali. Zachęcali dzieci i młodzież do modlitwy za ten kraj oraz podejmowania trudu  zdobywania wiedzy, by móc wyjechać w te tereny do pracy jako misjonarze,  misjonarki czy wolontariusze świeccy.

 • TURNIEJ WIEDZY „BEZPIECZNE WAKACJE”

  TURNIEJ WIEDZY „BEZPIECZNE WAKACJE”

  Małgorzata Sierpina
  18 czerwca 2018 r. dzieci z oddziałów zerowych uczestniczyły w ostatnim już turnieju wiedzy z cyklu „Jestem mądrym sześciolatkiem” pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. Głównym celem turnieju były planowane działania wychowawczo- edukacyjne na rzecz profilaktyki bezpieczeństwa. Wszystkie zadania w tym obszarze tematycznym dostosowano do poziomu dzieci przedszkolnych. Dotyczyły one wiadomości na temat odpowiedniego zachowania się w sytuacji zagrożenia, orientowania się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach, wykazania się wiedzą na temat zagrożeń płynących ze strony obcych ludzi, roślin, zwierząt i unikania ich,  samodzielnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego w miejscach dozwolonych, a także zachowania ostrożności przy korzystaniu z urządzeń technicznych. Ku naszemu zaskoczeniu przedszkolaki wykazały się dużym zasobem wiadomości i potrafiły odpowiedzieć na pytania, jak zachowałyby się w konkretnej sytuacji. Wiedza z tych dziedzin na pewno będzie przydatna w ich życiu nie tylko podczas wakacji i pozwoli uniknąć przykrych doświadczeń. Teraz każdy przedszkolak  powie: „Wiem, jak podczas wakacji dbać o bezpieczeństwo własne i zdrowie”.  Na zakończenie turnieju wszystkie dzieci otrzymały symboliczne nagrody i poczęstowały się bananami.

   

 • ROWEROWA  SZCZAWNICA

  ROWEROWA  SZCZAWNICA

  Tomasz Pierzchała
  15 czerwca grupa 20 sportowców naszej szkoły wyruszyła na coroczną wycieczkę do Szczawnicy. Po dojechaniu na miejsce pożyczyliśmy rowery i piękną trasą wzdłuż Dunajca pojechaliśmy do Czerwonego Klasztoru. Kilku śmiałków spróbowało kąpieli w zimnym Dunajcu. Następnym punktem był wyjazd na Palenicę i wyjście na Szafranówki. Po takim intensywnym dniu obiad w Łososinie bardzo smakował. Do domu wróciliśmy o 20.30

 • KONKURSY PRZYRODNICZE

  KONKURSY PRZYRODNICZE

  Ilona Drozdowska Nieć, Alicja Polak

  Międzyklasowy konkurs przyrodniczy w klasach 4 
  pt. „Tajemnice przyrody”

  W konkursie wzięli udział wszyscy czwartoklasiści. Największą wiedzą przyrodniczą wykazali się:

  I miejsce – Paweł Stafiej kl. IV a

  II miejsce – Patryk Szlęk kl. IV b

  III miejsce – Oliwier Piątek kl. IV a

  Międzyklasowy konkurs przyrodniczy w klasach 5  
  pt. „Tajemnice przyrody”

  Był to konkurs poprzedzony eliminacjami, w których udział wzięło 10 uczniów z obu klas piątych. Do II etapu przeszło sześcioro uczniów: Izabela Kułaga, Wiktoria Zych, Aleksandra Groele, Filip Skop, Michał Rucki i Jakub Peret - wszyscy z klasy V a.

  Ostatecznie największą liczbę punktów osiągnęła Izabela Kułaga zdobywając pierwsze miejsce w konkursie. Na drugim miejscu uplasował się Filip Skop, a na trzecim Jakub Peret.

  Międzyklasowy konkurs przyrodniczy w klasie 6 
  pt. „Tajemnice przyrody”

  W konkursie wzięło udział 25 uczniów z klasy VI. Największą wiedzą przyrodniczą wykazali się:

  I miejsce – Mateusz Gawżyński

  II miejsce – Józef Jurkowski

  III miejsce – Aleksandra Adamczyk

   

 • SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM – PODRÓŻ DO TAJLANDII!

  SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM – PODRÓŻ DO TAJLANDII!

  Ilona Drozdowska Nieć
  15 czerwca 2018r. uczniowie szkoły podstawowej mieli okazję spotkać się z prawdziwym podróżnikiem! Pan Maciej Kras - podróżnik należący do grupy "trzask.pl" przybliżamy ludziom świat odwiedził naszą szkołę i z wielką pasją opowiedział uczniom o swojej podróży do Tajlandii.

  Z zapałem i fascynacją uczniowie wsłuchiwali się w opowieść pana Maćka. Nasz podróżnik opisywał zwyczaje i życie codzienne tajskiej ludności. Prezentacja wzbogacona była egzotycznymi rekwizytami takimi jak: tajskie stroje, nakrycia głowy, tkaniny. Wielką atrakcją stały się prawdziwe odchody słonia! Była to niesamowita lekcja geografii i biologii w połączeniu z historią, ciekawymi anegdotami i komentarzami podróżnika. Uczniowie mieli okazję obejrzeć mnóstwo zdjęć z każdego etapu wyprawy. Dzięki profesjonalnej prezentacji fotografii uczniowie mogli m.in. sprawdzić, czy faktycznie Bangkok jest najbardziej zakorkowaną stolicą, zobaczyć słynny most na rzece Kwai, poznać postać króla Bhumibola, Ramy IX - jednego z najdłużej panujących władców na świecie, spędzić czas w wiosce, w której żyją kobiety żyrafy - plemię Padaung, obejrzeć słonie, tygrysy, małpy, nietoperze i inne zwierzęta zamieszkujące Półwysep Indochiński. Była to też okazja do poznania życia uchodźców z Birmy na wysypisku śmieci w okolicy Mae Sot. W czasie spotkania najbardziej aktywni uczniowie, którzy odpowiadali na pytania, w nagrodę otrzymywali słodycze!

  Przekaz przepełniony pasją do podróżowania, wzbogacony o zdjęcia pozwolił w ciekawy sposób poznać środowisko, kulturę i zwyczaje Tajlandii - jakże dzikiego dla nas kraju! Nasz podróżnik - pan Maciek zaraził nas dodatkowo radością i dobrym humorem!

   

 • OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH ,, WARTOŚCI UKRYTE W BAJKACH”

  OGÓLNOPOLSKA WYSTAWA PRAC PLASTYCZNYCH ,, WARTOŚCI UKRYTE W BAJKACH”

  Alicja Mazur, Elżbieta Wieczerzak
  Miło nam poinformować, iż dwoje uczniów  klas IIa i IIb Nikola Pęgiel i Radosław Niwa wzięli udział w ogólnopolskiej wystawie prac plastycznych "Wartości ukryte w bajkach" ramach XIII Edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych w Zespole Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie. Dzieci wykonały piękne prace plastyczne na wystawę dla swoich kolegów realizując projekt "Książki poznajemy, tworzymy,  czytamy”.  Jest to szeroka współpraca środowiska osób niepełnosprawnych ze swoimi rówieśnikami z innych szkół. Temat szlachetny i cenny w dobie dzisiejszej cywilizacji, gdyż wartości ukryte w bajkach są źródłem dobrych zachowań i rozwijania empatii w kontaktach z innymi ludźmi.

  Bardzo cieszymy się,  że mogliśmy przyczynić się do powstania tak pięknej wystawy, którą podziwiają dzieci ze szkół odległej od naszej o 300 km.  

   

 • OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z BIOLOGII "TAJEMNICE DOKTORA FRANKENSTEINA"

  OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z BIOLOGII "TAJEMNICE DOKTORA FRANKENSTEINA"

  Ilona Drozdowska Nieć
  Konkurs zorganizowany przez Olimp School w Łodzi. Do konkursu przystąpiło 8 uczniów. Oto wyniki:

  • Emilia Peret – 14 miejsce
  • Angelika Kalicka – 16 miejsce
  • Kinga Przebięda – 17 miejsce
  • Magdalena Drożdż – 21 miejsce
  • Dawid Basztura – 21 miejsce
  • Wiktoria Miłoś – 23 miejsce
  • Joanna Sapała – 28 miejsce
  • Monika Adamczyk – 29 miejsce

   Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa. Gratulujemy!

   

   

 • NAGRODA W KONKURSIE WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ

  NAGRODA W KONKURSIE WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ

  Joanna Gil
  15.06. 2018 r. Bartosz Kilian, uczeń z klasy VI, reprezentował naszą szkołę na podsumowaniu XVIII edycji Powiatowego Konkursu „Wydajemy własną książkę”  pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego Pana Zbigniewa Tymuły. Na konkurs napłynęło 58 książek z 21 szkół powiatu mieleckiego.  Wystawa tych unikatowych dzieł przyciągała wzrok i uwagę przybyłych na uroczystość uczniów, nauczycieli i rodziców. Wszyscy chcieli zobaczyć te piękne dzieła literacko – plastyczne młodych twórców. A było co oglądać. Prace zostały ocenione przez Jury w kategorii klas I – VI oraz klas VII i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.  Książka  Bartka pt. „Od Kościuszki do Piłsudskiego” otrzymała nagrodę za oprawę plastyczną i zasiliła niespotykaną nigdzie indziej Bibliotekę Białych Kruków, którą można odwiedzić w GOK w Grochowem. Aby uświetnić tę ważną uroczystość,  młodzież pracująca z instruktorami w miejscowym domu kultury przygotowała dla przybyłych gości ciekawy program artystyczny, w którym zaprezentowali fragmenty książek z poprzednich edycji, które zostały nagrodzone mianem „Złotej książki”. Ale najważniejsze i najprzyjemniejsze były ...... oczywiście laury i nagrody dla zwycięzców, którzy chętnie stanęli do pamiątkowego zdjęcia. To kolejny już przykład, który powinien zachęcić innych uczniów do twórczego wysiłku i brania udziału w konkursach, bo warto!

  Fotograficzną relację z tego wydarzenia można obejrzeć w galerii na naszej stronie.

 • KONKURSY GEOGRAFICZNE

  KONKURSY GEOGRAFICZNE

  Alicja Polak
  Konkurs dla uczniów klas siódmych pt. „Z atlasem przez świat”

  Wzięło w nim udział siedmioro siódmoklasistów  z obu klas. Był to również konkurs dwuetapowy, który dotyczył umiejętności korzystania z atlasu i interpretowania różnych map tematycznych oraz wykresów i diagramów w nim zawartych. Spośród uczniów biorących udział w konkursie najlepiej atlasem posługuje się Patryk Stefanowicz z klasy VII b, który bezapelacyjnie zdobył pierwsze miejsce. Drugie miejsce zdobyła Klaudia Polak a trzecie Emilia Peret i Wiktoria Zofia Miloś.

  Konkurs geologiczno-przyrodniczy

  W dniu 23 maja 2018 roku w Oddziale Karpackim Państwowego Instytutu Geologicznego- Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie odbyła się uroczystość rozdania nagród XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Geologiczno-Środowiskowego Nasza Ziemia środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro pod hasłem „Tajemnice karbońskich lasów”. Uczeń naszej szkoły z klasy V a – Witold Walas otrzymał VIII wyróżnienie i wspaniałą nagrodę  w finale regionalnym części plastycznej. Oprócz Witolda Walasa w konkursie wzięło udział 4 innych uczniów klas piątych: Michał Rucki, Magdalena Dziadzio, Oliwia Wyzina i Gabriela Gaj. Konkurs polegał na zilustrowaniu fragmentu tekstu dotyczącego życia w karbońskim lesie.

   

 • III EDYCJA KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO Z CHEMII DLA UCZNIÓW KLAS VII

  III EDYCJA KONKURSU OGÓLNOPOLSKIEGO Z CHEMII DLA UCZNIÓW KLAS VII

  Ilona Drozdowska Nieć
  Konkurs zorganizowany przez Olimp School w Łodzi. Do konkursu przystąpiło 11 uczniów z klas siódmych.

   

  Oto wyniki:

  • Wiktoria Zofia Miłoś – 17 miejsce
  • Klaudia Polak – 19 miejsce
  • Monika Adamczyk – 21 miejsce
  • Kinga Przebięda – 21 miejsce
  • Angelika Kalicka – 24 miejsce
  • Maja Serafin – 25 miejsce
  • Patryk Stefanowicz – 25 miejsce
  • Emilia Peret – 29 miejsce
  • Dawid Szczerba – 29 miejsce
  • Wiktoria Miłoś – 29 miejsce
  • Dawid Basztura – 34 miejsce
   Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy uczestnictwa. Gratulujemy!

   

   

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borowej
  39-305 Borowa 248
 • 175815594

Galeria zdjęć