Nawigacja

Dzień talentów Mistrzostwa w grach edukacyjnych Konkurs recytatorski Wycieczki Kształtowanie odporności emocjonalnej Poznajemy figury Teatrzyk Dziecko w uporządkowanym świecie

Przedszkole talentów

Dziecko w uporządkowanym świecie

  1. Dziecko w uporządkowanym świecie - dostrzeganie powtarzalności następujących po sobie: pór roku i dni, dat w kalendarzu… Ocena na podstawie informacji, prac plastycznych /zdjęć przesłanych do jury konkursu.

 

W ramach konkursu „Przedszkole talentów” dzieci z grup przedszkolnych wzięły udział w zajęciach „Dziecko w uporządkowanym świecie”. Celem tych zajęć było dostrzeganie przez dzieci powtarzalności po sobie dni tygodnia, pór roku oraz umiejętne posługiwanie się ich nazwami z zachowaniem właściwej kolejności. Na początku dzieci przywitał Pan Tydzień, który przyniósł do sali kolorową paczkę z kopertami. Były w nich ciekawe zadania dla siedmiu zespołów. Dzieci chętnie przystąpiły do wykonywania poleceń tajemniczego gościa. Odpowiadały na pytania dotyczące treści wiersza J.Brzechwy pt. „Tydzień”; naśladowały gestem i ruchem wskazane scenki dramowe, układały i rysowały na papierowych tackach jadłospis na każdy dzień tygodnia, rozwiązywały zagadki, śpiewały piosenki, uczestniczyły w zabawie słownej „Dokończ zdanie…” oraz w gimnastyce głowy i ręki „Rysowany wierszyk”. Na zakończenie wspólnej zabawy każdy zespół otrzymał ostatnie zadanie. Polegało ono na wykonaniu ubrania dla dzieci Pana Tygodnia. Każde dziecko z wielkim zaangażowaniem pracowało, a efektem były pomysłowe i kolorowe „modne stroje” dni tygodnia. Później dzieci podziękowały za niespodzianki Panu Tygodniowi wspólnym śpiewem i tańcem. Dzięki tym aktywnym zajęciom przedszkolaki utrwaliły sobie kolejne dni tygodnia, co w dużej mierze pomoże im swobodnie posługiwać się nimi na co dzień.Podróż przez cztery pory roku odbyła grupa 4-latków. W jesiennej scenerii dzieci wysłuchały i odgadywały zagadki słowno-obrazkowe o porach roku, nazywały je oraz przyporządkowywały poszczególne elementy pasujące do danej pory roku. Następnie wysłuchały wiersza „Nowy Rok” Heleny Bechlerowej, który był inspiracją do wymalowania parasoli w czterech kolorach i ozdobienia ich symbolami kojarzącymi się z kolejną porą roku. W ten sposób za pomocą kolorów parasoli poznawały i kojarzyły kolejne powtarzające się pory roku.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borowej
    39-305 Borowa 248
  • 175815594

Galeria zdjęć