Nawigacja

PEDAGOG GODZINY PRACY DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2018 KONTAKT ZADANIA PEDAGOGA AKTUALNOŚCI WAŻNE I CIEKAWE STRONY PROFILAKTYKA INFORMACJE DLA RODZICÓW TERAPIA PEDAGOGICZNA DYSLEKSJA BEZPIECZNE WAKACJE STYPENDIUM SZKOLNE 2018/2019

Pedagog

STYPENDIUM SZKOLNE 2018/2019

 

Szkoła Podstawowa w Borowej informuje,

że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019

można składać w terminie  od dnia 01 do 17 września 2018 r.

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom, pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018  r., poz. 1508 z późniejszymi zmianami) tj. 514 zł.

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni dziecka składają wnioski w Urzędzie Gminy Borowa - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Borowej,

 

Wnioski dostępne są u wychowawców klas, na stronie www szkoły, w urzędzie i na stronie www urzędu.

 informacja

 wniosek

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borowej
    39-305 Borowa 248
  • 175815594

Galeria zdjęć