Nawigacja

PEDAGOG GODZINY PRACY DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2018 KONTAKT ZADANIA PEDAGOGA AKTUALNOŚCI WAŻNE I CIEKAWE STRONY PROFILAKTYKA INFORMACJE DLA RODZICÓW TERAPIA PEDAGOGICZNA DYSLEKSJA BEZPIECZNE WAKACJE STYPENDIUM SZKOLNE 2018/2019

Pedagog

PROFILAKTYKA

                                                                                         

PROFILAKTYKA PALENIA TYTONIU

W roku szkolnym 2017/2018 kontynuujemy udział w programach „Nie pal przy mnie, proszę” oraz „Znajdź właściwe rozwiązanie”

 

 Są to programy edukacji antynikotynowej dla uczniów klas  I- III („Nie pal przy mnie, proszę”) i klas IV-VI („Znajdź właściwe rozwiązanie”) szkół podstawowych. Według danych szacunkowych, co roku około 4 mln polskich dzieci narażonych jest na mimowolne wdychanie dymu tytoniowego, czyli na palenie bierne.Bierne palenie ułatwia wprowadzenie dziecka w życie,w którym palenie papierosów jest normą. Istnieje więc duże zapotrzebowanie na program edukacji antytytoniowej dla dzieci należących właśnie do tej grupy wiekowej. Program ma na celu m.in.: kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie, uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

                                                    


 

Program przedszkolnej profilaktyki antynikotynowej 

 

 

W tym roku szkolnym realizujemy Program edukacyjny  „Czyste Powietrze Wokół Nas” Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Program ma za zadanie:

  1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
  2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borowej
    39-305 Borowa 248
  • 175815594

Galeria zdjęć