Nawigacja

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE AKTUALNOŚCI NATURALNE SPOSOBY NA ZDROWIE ZDROWE PRZEPISY KONKURSY rok. szkolny 2018/2019 rok szkolny 2019/2020 rok szkolny 2020/2021

Szkoła promująca zdrowie

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ
W PROJEKCIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Koncepcja szkoły promującej zdrowie

Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:

 • zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach,
  w których żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice;
 • niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań:

-działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny,

- działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne
i społeczne;

 • warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo, zaangażowanie jak największej liczby człon­ków danej społeczności; programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”; w szkole niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli, innych pracowników, uczniów (rzeczywiste, a nie pozorne) i współpraca z rodzicami uczniów.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borowej
  39-305 Borowa 248
 • 17 5815594 - budynek szkoły w Borowej (kl. 0 - 6)
  17 5815357 - budynek szkoły w Pławie (kl. 7 - 8)
  17 2230345 - budynek przedszkola w Borowej

Galeria zdjęć