Nawigacja

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE NATURALNE SPOSOBY NA ZDROWIE ZDROWE PRZEPISY KONKURSY

Szkoła promująca zdrowie

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ
W PROJEKCIE
SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

 

Koncepcja szkoły promującej zdrowie

Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:

  • zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach,
    w których żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice;
  • niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań:

-działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny,

- działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne
i społeczne;

  • warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo, zaangażowanie jak największej liczby człon­ków danej społeczności; programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”; w szkole niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli, innych pracowników, uczniów (rzeczywiste, a nie pozorne) i współpraca z rodzicami uczniów.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borowej
    39-305 Borowa 248
  • 175815594

Galeria zdjęć