Nawigacja

PRACA LOGOPEDY AKTUALNOŚCI KIEDY DO LOGOPEDY PORADY DLA RODZICÓW ĆWICZENIA KONKURSY GALERIA

Logopeda

PRACA LOGOPEDY

Gabinet logopedyczny przy Szkole Podstawowej w Borowej

GABINET TERAPII  LOGOPEDYCZNEJ

NAUROLOGOPEDA Ewa Lubera

Godziny pracy:

Poniedziałek

10.00-12.30

Wtorek

8.00- 13.30

Środa

9.30- 11.30

12.35-13.35

Czwartek

10.00-13.30

Piątek

8-13.30

 


Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów.

Zadania logopedy: 

 • Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń.
 • Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w  funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borowej
  39-305 Borowa 248
 • 17 5815594 - budynek szkoły w Borowej (kl. 0 - 6)
  17 5815357 - budynek szkoły w Pławie (kl. 7 - 8)
  17 2230345 - budynek przedszkola w Borowej

Galeria zdjęć