Nawigacja

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borowej
    39-305 Borowa 248
  • 0175815594

FOTOMIGAWKI

Poniedziałek 31.08.2015

ODWIEDZINY

Ilość odwiedzin: 558961

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor,

Rada Rodziców

i Społeczność  Uczniowska

Szkoły Podstawowej  w Borowej

gorąco i serdecznie dziękują:

Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borowej
Zakładowi  Metalowemu Stefan Drozdowski
Mieleckiemu Zrzeszeniu Producentów Trzody Chlewnej Tucz-Bor Sp. z o.o.
Barbarze Kukier
Bankowi Spółdzielczemu w Mielcu oddział w Borowej
Małgorzacie Kwiatkowskiej
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowo-Usługowe

Zielonej Budce (Mielec) Sp. z o.o.
Wydawnictwu Oxford University Press

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków

pragniemy wyrazić głęboką wdzięczność

 za ofiarowaną pomoc i życzliwość.

KONKURS MAM 6 LAT

KONKURS MAM 6 LAT
III NAGRODA W WOJEWÓDZTWIE

OBEJRZYJ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

 

 

OGŁOSZENIE!

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOROWEJ ZAPRASZA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH  NA SPOTKANIE  POŚWIĘCONE ORGANIZACJI ROKU  PRZEDSZKOLNEGO, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
28 SIERPNIA (PIĄTEK) 2015 ROKU O GODZ. 18.00
 W GŁÓWNYM BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

O NAS

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borowej
 stara się być szkołą przyjazną uczniowi, to znaczy taką, żeby uczniowie z chęcią i uśmiechem na ustach przychodzili na lekcje.

Mamy wykształconą i pełną zaangażowania kadrę nauczycielską, która traktuje każdego z uczniów indywidualnie stosując nowoczesne metody nauczania, ucząc np. przez zabawę.
Mamy logopedę i pedagoga i w związku z tym zajęcia specjalistyczne, indywidualne odbywają się w czasie pobytu dziecka w szkole .
Dzięki staraniom nauczycieli i rodziców szkoła została wyróżniona tytułem Szkoły Przyjaznej 6 latkom. Osiągnięcia sportowe i działalność  sportowa  pozwoliły osiągnąć tytuł Szkoły w ruchu, czy WF z klasą. W szkole promowane są wartości rodzinne,  w związku z tym szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej  kampanii Postaw na rodzinę. W szkole funkcjonuje wiele kółek zainteresowań.  Prowadzone są zajęcia wyrównawcze i rozwijające. Systematycznie współpracujemy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Mielcu. Posiadamy  doskonalone wyposażone pracownie przedmiotowe. Stale wzbogacamy szkołę o nowe pomoce dydaktyczne, komputery, programy komputerowe. Zwiększamy księgozbiór biblioteczny. Mamy place zabaw na podwórku szkolnym i salę zabaw dostępną przez cały rok mieszczącą się wewnątrz szkoły.  

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w stałych godzinach od 8:00-14:10  nie ma mowy o dwuzmianowości

Świetlica szkolna  funkcjonuje już od godziny 6:30 do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych , a po południu do godz. 16:30

Uczniowie i dzieci  mogą korzystać z posiłków przygotowywanych  na miejscu w szkolnej stołówce
Uczniowie mają możliwość korzystania z oferty dydaktyczno-kulturalnej innych placówek, bez szkody dla realizacji programu nauczania. Wyjścia do kina i teatru, wycieczki, różnorodne zajęcia profilaktyczne czy imprezy szkolne nie są więc w naszej szkole rzadkością. 
Absolwenci  naszej Szkoły Podstawowej uzyskują bardzo dobre wyniki na Sprawdzianie Szóstoklasisty oraz odnoszą liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

O wszystkich działaniach szkoły można  dowiedzieć się odwiedzając nasza stronę internetową, a bogactwo zdjęć daje jeszcze większy obraz naszej działalności.

 

Wiadomości

Mapa

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borowej
    39-305 Borowa 248
  • 0175815594

Galeria zdjęć