Nawigacja

Szkoła dzisiaj Historia 40 - lecie Szkoły Podstawowej w Borowej

O SZKOLE

Szkoła dzisiaj

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borowej  stara się być szkołą przyjazną uczniowi, to znaczy taką, żeby uczniowie z chęcią i uśmiechem na twarzy przychodzili na lekcje.                                                                                                                        
Mamy wykształconą i pełną zaangażowania kadrę pedagogiczną, która traktuje każdego z uczniów indywidualnie. W
  szkole organizujemy i prowadzimy zajęcia w ramach kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Prowadzimy konsultacje logopedycznew celu omówienia stanu mowy naszych uczniów.
Mamy logopedę, pedagoga, doradcę zawodowego, nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów niepełnosprawnych (nauczyciel wspomagający).

W szkole organizowane są zajęcia specjalistyczne z:

 • oligofrenopedagogiem
 • terapeutą osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
 • neurologopedą
 • terapeutą pedagogicznym                                                                    

Dzięki staraniom nauczycieli i rodziców szkoła została wyróżniona tytułem Przedszkola Talentów, Szkoły Przyjaznej 6 latkom, Szkoły z klasą 2.0. Osiągnięcia sportowe pozwoliły zdobyć tytuł Szkoły w ruchu, czy WF z klasą. Koncepcję pracy naszej szkoły wyznaczają takie wartości jak: bezpieczeństwo, odpowiedzialność, nauka, kultura osobista, samokontrola i dyscyplina. Duży nacisk kładziemy na promowanie wartości rodzinnych.

Na terenie szkoły co roku podejmowanych jest szereg działań związanych z promocją zdrowia mających na celu: propagowanie zdrowego odżywiania, promowanie aktywności ruchowej i zdrowego stylu życia oraz ciągłą poprawę warunków pracy uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi poprzez modernizację środowiska fizycznego szkoły. W związku z tym podjęliśmy starania o przyłączenie naszej szkoły do grona Szkół Promujących Zdrowie.  
Od kilku lat uczestniczymy w „Programie dla szkół” mającym na celu promocję wśród uczniów zdrowej diety bogatej w owoce i warzywa oraz mleko.

W szkole funkcjonuje wiele kółek zainteresowań.  Prowadzone są zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
i rozwijające. Uczniowie mają możliwość skorzystania z zajęć tanecznych, rytmiki, zajęć gimnastyki korekcyjnej.

Systematycznie współpracujemy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Mielcu. Powiatową Stacją Epidemiologiczno- Sanitarną w Mielcu, Komendą Powiatową Policji w Mielcu oraz Rewirem Dzielnicowych w  Borowej, a także Bankiem Spółdzielczym w Borowej.

Posiadamy  doskonalone wyposażone pracownie przedmiotowe. Stale wzbogacamy szkołę o nowe pomoce dydaktyczne, komputery, programy komputerowe. Zwiększamy księgozbiór biblioteczny. Mamy place zabaw na podwórku szkolnym a także Salę Integracji Sensorycznej.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w stałych godzinach od 8:00-14:10.  

Świetlica szkolna  funkcjonuje już od godziny 6:30 do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych, a po południu do godz. 17:00

Uczniowie i dzieci  mogą korzystać z posiłków przygotowywanych  na miejscu w szkolnej stołówce.
O wszystkich działaniach szkoły można  dowiedzieć się, odwiedzając naszą stronę internetową.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borowej
  39-305 Borowa 248
 • 17 5815594 - budynek szkoły w Borowej (kl. 0 - 6)
  17 5815357 - budynek szkoły w Pławie (kl. 7 - 8)
  17 2230345 - budynek przedszkola w Borowej

Galeria zdjęć