Nawigacja

100 - lecie niepodległości

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcia podejmowane w roku szkolnym 2017/2018
    w związku z obchodami 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości   przez Polskę

 

ROZPOCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY
W dniu 4 września po mszy świętej odprawionej  przez ks. proboszcza Stanisława Polka  uczniowie i nauczyciele przeszli  pod pomnik upamiętniający ofiary bombardowania Borowej w czasie II wojny światowej. Wszyscy zgromadzeni odmówili modlitwę za poległych, a delegacja uczniów złożyła wiązankę kwiatów.

                                                

 


ROCZNICA INWAZJI ZWIĄZKU RADZIECKIEGO NA POLSKĘ
17 września społeczność uczniowska naszej szkoły  przyłączyła się do obchodów 78 rocznicy napaści ZSRR na Polskę. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego  wraz z opiekunem udali się pod pomnik  na borowskim rynku, by  zapalić znicz pamięci o ofiarach wojny.

                                                     

 


WYSYŁAMY  KARTKI  DO POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH
Klasy V i VII naszej szkoły pod kierunkiem nauczyciela historii p. Joanny Gil włączyły się  w ogólnopolską akcję trwającą od 1 sierpnia do 2 października w ramach edukacyjnego projektu, którego celem było  upamiętnienie bohaterów Powstania 44'. Uczniowie  napisali pozdrowienia do uczestników powstania, którzy 73 lata temu ofiarnie ruszyli do walki o wolność stolicy i Ojczyzny. Nasza młodzież  w ten sposób wyraziła wdzięczność i zapewniła o pamięci dla heroicznego poświęcenia  swoich rówieśników, którym przyszło żyć podczas II wojny światowej oraz okupacji. 

                                                               

           


DBAŁOŚĆ  O MIEJSCA PAMIĘCI    
Społeczność naszej szkoły  pamiętała o kultywowaniu  tradycji Wszystkich Świętych, więc zadbała o groby poległych żołnierzy w czasie II wojny światowej pochowanych na naszym cmentarzu parafialnym oraz o pomnik upamiętniający ofiary bombardowania Borowej na pobliskim rynku. Nasze uczennice również uporządkowały pomnik ku czci angielskich lotników w Sadkowej Górze.

 

                                                                                                                 

 


99. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
10 listopada w naszej szkole odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji 99. Rocznicy Odzyskania przez Polskę  Niepodległości. Tematem przewodnim tegorocznych obchodów Święta Narodowego 11 XI był cytat z wiersza W. Bełzy „ Katechizm polskiego dziecka” , „ Jaki znak twój ?”. W montażu słowno- muzycznym uczniowie klas IV – VII przedstawili historię powstania polskich symboli narodowych: godła, flagi oraz hymnu widzianą przez pryzmat walki o niepodległość oraz wysiłków skierowanych na utrzymanie w społeczeństwie  poczucia przynależności do  narodu polskiego w okresie zaborów. 

                                                 

 


OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
W dniu  11 listopada obchodziliśmy 99. Rocznicę Odzyskania prze Polskę Niepodległości. Społeczność  uczniowska uczciła Święto Narodowe, włączając się w lokalne obchody tego ważnego wydarzenia. Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Borowej brał udział we mszy św. za Ojczyznę. Następnie  przeszedł  pod pomnik ofiar bombardowania Borowej, gdzie wraz z pozostałymi delegacjami złożył wiązankę kwiatów. Uczniowie  również uczestniczyli w części artystycznej, która była żywą lekcją historii i patriotyzmu.

                                                 

 


ORZEŁ BIAŁY - NASZA DUMA
Na początku marca w naszej szkole zostały przeprowadzone szkolne eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Biały nasza duma”. Na konkurs wpłynęło 13 prac z klas IV – VII przedstawiających polskie godło wykonane różnymi technikami plastycznymi. Trzy najlepsze  prace 9 marca przekazano do Biura Senatorskiego p. Alicji Zając w Jaśle.

                                   

 


ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA                    
27 kwietnia uczniowie szkoły podstawowej zebrali się w odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej na uroczystości
z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W części artystycznej  uczniowie ukazali  historię przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Obojga Narodów ustawy zasadniczej. Widzowie mogli poczuć klimat panujący na sali sejmowej i na Placu Zamkowym w tym ważnym dla naszego kraju dniu  227 lat temu, gdy grupa reformatorów pod kierunkiem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego sfinalizowała kilkuletnie wysiłki zmierzające do naprawy Rzeczypospolitej upadającej pod naporem obcych mocarstw.

                                             

 


ŚWIĘTO FLAGI
2 maja obchodzone jest Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Najmłodsi także uczcili to święto. 30 kwietnia przedszkolaki z wychowawczyniami wyruszyły w pochód wraz z biało-czerwonymi flagami. Odwiedziły  borowskie instytucje, wręczając wszystkim pracownikom symboliczne chorągiewki. Był to także dobry czas na budzenie zainteresowania dzieci wydarzeniami ogólnopaństwowymi i rozwijanie poczucia przynależności narodowej.

                                 

 


OBCHODY 227 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
Społeczność  naszej szkoły uczciła 227. rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  włączając się w lokalne obchody tego ważnego wydarzenia. Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej w Borowej uczestniczył we mszy św. za Ojczyznę. Następnie z wszystkimi  uczestnikami  przeszedł  pod pomnik ofiar II wojny światowej, gdzie wraz 
z pozostałymi delegacjami złożył wiązankę. Uczestniczył również w części artystycznej przygotowanej przez dzieci i młodzież z zespołów artystycznych działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Borowej. Montaż słowno – muzyczny przybliżył  wydarzenia sprzed ponad 200 lat, ukazując znaczenie Konstytucji 3 Maja dla dalszych losów naszego kraju i narodu. 

                                                     

 


KTO TY JESTEŚ? - POLAK MAŁY
25 maja 2018 r. w oddziałach zerowych zorganizowano konkurs pod hasłem „Kto ty jesteś?- Polak mały”, który przyczynił się do kształtowania u przedszkolaków postawy miłości i szacunku do ojczystego kraju. Dzieci miały okazję utrwalić sobie znajomość symboli narodowych, nazw ważniejszych miast i innych znaczących miejsc w Polsce. Wzbogaciły też słownictwo o pojęcia patriotyczne.

                                              

 


PRZEGLĄD POEZJI PATRIOTYCZNEJ
W dniu 25 maja 2018 roku klasy I -III przygotowały "Przegląd poezji patriotycznej ,aby włączyć się w obchody 100 –lecia  Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z poszczególnych klas zgłosiły się 23 osoby, które na forum szkoły zaprezentowały przygotowane przez siebie utwory. Uczniowie doskonale oddali ich przesłanie, czyli miłość do kraju ojczystego i jego piękno.

                                          

 


SCHODY DO NIEPODLEGŁOŚCI
Dnia 28 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca. Spotkanie rozpoczęło się akcentem patriotycznym. Korzystając z obecności wielu znamienitych gości, licznie przybyłych Rodziców oraz przedstawicieli Samorządu Terytorialnego, w naszej szkole rozpoczęto obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej. Odbyło się uroczyste otwarcie Schodów Niepodległości, które zostały ozdobione fotografiami upamiętniającymi historię godła Polski, reprodukcjami obrazów przedstawiających poczet władców polskich oraz najważniejszymi datami z historii Polski jak i naszej Małej Ojczyzny – Gminy Borowa. Symbolicznego przecięcia wstęgi  dokonali zaproszeni goście: Wójt Gminy Borowa – Władysław Błażejowski, Przewodniczący Rady Gminy Borowa – Marian Taran oraz były, wieloletni dyrektor naszej szkoły – Zofia Krawczyk.

                                                   

 

                                        

 


NAGRODA W KONKURSIE WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ
W listopadzie 2017 roku uczniowie klas VI i VII wykonali albumy pt. „Od Kościuszki do Piłsudskiego” ukazujące walkę bohaterów narodowych o niepodległość .Najlepsza praca Bartosza Kiliana wzięła udział w XVIII edycji Powiatowego Konkursu „Wydajemy własną książkę”  pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego pana Zbigniewa Tymuły. W dniu 15 czerwca 2018 roku książka  Bartka otrzymała nagrodę za oprawę plastyczną i zasiliła  Bibliotekę Białych Kruków, którą można odwiedzić w GOK-u w Grochowem.

                      

 


AKCENTY PATRIOTYCZNE NA GAZETKACH SZKOLNYCH 
W ciągu całego roku szkolnego 2017/2018 uczniowie wykonywali gazetki ścienne o tematyce patriotycznej
i niepodległościowej eksponując je w klasach  na  korytarzach szkolnych.

                                         

 

                                     


 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Borowej
    39-305 Borowa 248
  • 175815594

Galeria zdjęć